U našem gradu, u podnožju brda Hisar, kraj spomen-kosturnice topličkih boraca palih u narodnooslobodilačkoj borbi, nalazi se građevina poznata kao…