Prokuplje na dlanu

Да ли сте знали

25.ЈУЛ:ОДГОВОРОбјављено: 25.07.2019 u 12:12 | Аутор: 0 коментар(a) 25.ЈУЛ:ОДГОВОР
Никола Пашић, фото: Едукација

Претходна два дана нико није спавао. Нико жив. Опет су се наврзли на нас, опет, ко и увек што је било. У ствари, шта смо па друго очекивали када су увек били исти и увек је било исто. Вечита дилема ће нас појести на крају, да ли је могло другачије? Нисмо ли увучени у све ово на волшебан начин?

Да ли смо осуђени да се увек питамо исто питање? Јел то нека лоша карма из претходних живота или је то само наше незнање. Биће ипак да је заборав и нестрпљење. Зашто? Па зато јер смо грешни ко пси. Јер смо заборавили и покушавамо да потписнемо очигледно и историјски доказано. Свака проклета генерација се пита исто. А зашто се пита исто? Па зато јер претходни нису поставили историјски аксиоm и правило, нису смели...??? А aксиом је је прост да простији не може бити и истинит да истинитији не може бити, УВЕК СУ СВИ БИЛИ ИСТИ И УВЕК ЈЕ БИЛО ИСТО, ЧАСТ ИЗУЗЕЦИМА! Али како да га кажемо, има ли сврхе...?

Свакако ћемо морати да одговоримо...

,,25. јула тачно у 17.45 часова, председник српске владе Пашић предао је аустроугарском посланику у Београду барону Гизлу следећи одговор:

„Краљ. српска влада примила је саопштење Цар. и Краљевске владе од 25. овог месеца и убеђена је да ће њен одговор уклонити сваки неспоразум, који прети да поквари ове добре односе између Аустроугарске монархије и Краљевине Србије.
Краљевска влада је свесна, да се протести, – који су се појавили са трибине народне скупштине, као и у изјавама и актима одговорних представника државних, протести, који су брзо били пресечени изјавама српске владе од 31. марта 1909. године, – нису више поновили према великој суседној монархији ниједном приликом, и да од тога времена, како са стране краљевске владе, које су се мењале, тако и од стране њених органа, никакав покушај није био учињеи у циљу промене политичког и правног стања створеног у Босни и Херцеговини. Краљевска влада констатује, да у овом правцу Царскокраљевска влада није учинила никакву представку сем оне, која се односи на један учбеник, поводом кога је Царска и Краљевска влада примила потпуно задовољавајуће објашњење. Србија је небројено пута дала доказе своје мирољубиве и умерене политике за време балканске кризе, и благодарећи Србији и жртвама, које је она учинила у искључивом интересу европског мира, овај је био и очуван.
Краљевска влада не може бити одговорна за манифестације приватног карактера, као ни за чланке по новинама и мирољубиве послове удружења, манифестације, које бивају скоро у свима земљама као обична ствар и које не потпадају уопште званичној контроли. У толико мање може бити одговорна краљевска влада, јер је при решењу целе серије питања, која су постојала између Србије и Аустроугарске, показала велику предусретљивост и успела је, на тај начии, да регулише већину њих у корист преговора обеју суседних земаља.“
„Због тога, краљевска влада тешко је изненађена тврђењима, по којима су лица из краљевине Србије учествовала у спреми атентата извршеног у Сарајеву.
Било је очекивати, да она буде позвана на сарадњу при истрази свега што се односи на овај злочин, и она је била готова, да покаже сву своју коректност, да ради против свију лица у погледу којих би јој се учинила саопштења.
Одзивајући се жељи Царскокраљевске владе, краљевска влада је готова да преда суду сваког српског поданика, без обзира на његов положај и ранг за саучешће у сарајевском злочину, кад јој се подиесу докази, и специјално би се ангажовала да публикује на првој страни Српских новина под датумом 13/26. јула следећу изјаву:
„Влада Краљевине Србије осуђује сваку пропаганду која би била упућена против Аустроугарске, т.ј. скуп тежњи које аспирирају у крајњем циљу да одвоје од Аустроугарске монархије територије, које су њене, и жали искрено кобне последице ових криминалних ровења.
Краљевска влада жали што су извесни официри и чиновници српски учествовали, по саопштењу Царскокраљевске владе, у пропаганди горе поменутој и компромитовали тиме односе доброга суседства за које се краљевска влада била свечано ангажовала својом изјавом од 31. марта 1909. године.
Влада, која не одобрава и одбацује сваку идеју или покушај мешања у судбину становништва ма кога дела Аустроугарске, сматра за своју дужност да формално обавести официре, чиновннке и цео народ Краљевине, да ће у будуће употребити највећу строгост према лицима која буду крива за сличне радње, радње за које ће уложити све своје напоре да их спречи и угуши“.
„Ова изјава биће саопштена краљевској војсци наредбом у име Њ. В. Краља од стране Престолонаследника Александра и биће публикована у првом броју званичног Војног листа.

Краљевска влада ангажује се сем тога:

 1. Да уведе, у првом редовном сазиву скупштине, одредбу у закону у штампи, по којој ће се најстрожије кажњавати провокација на мржњу и презирање према монархији Аустроугарској, као и свака публикација чија општа тенденција буде управљена против територијалног интегритета Аустроугарске. Она прима на себе да до ревизије Устава, која ће бити ускоро, уведе у XXII чл. Устава такву допуну, по којој ће горе поменуте публикације моћи бити конфисковане, оно дакле што је сада према категоричним одредбама члана XXII. Устава немогуће;“
  „2. Влада нема никаквог доказа и нота Цар. и Краљевске владе не даје јој у том погледу никакав доказ, да су друштво „Народна одбрана“ и друга слична удружења или њихови чланови делом учинила до данас какав злочиначки акт оваке врсте. При свем том, краљевска влада усвојиће тражење Царскокраљевске владе и распустиће друштво „Народна одбрана“ и свако друго друштво које би радило против Аустроугарске;
  3. Краљевско српска влада ангажује се да избаци без одлагања из јавне наставе у Србији све оно што служи или што би служило повећању пропаганде против Аустроугарске, кад јој Царскокраљевска влада преда факта и доказе о овој пропаганди;
  4. Краљевска влада примиће чак, да из војне и административне службе уклони официре и чиновнике, за које судска истрага буде доказала да су криви за дела упућена против интегритета територије Аустроугарске монархије, и она очекује да јој Царскокраљевска влада саопшти доцније имена и радње ових официра и чиновника, ради поступка који ће следовати;
  5. Краљевска влада мора признати да јасно не схвата смисао и домашај тражења Царскокраљевске владе, да се Србија ангажује да усвоји на својој територији сарадњу органа Царскокраљевске владе, али она изјављује да ће одобрити сарадњу која ће одговарати принципима интернационалног права за криминалне процедуре, као и добрих суседних односа;
  6. Краљевска влада – разуме се по себи – сматра за своју дужност да отвори истрагу против свију оних, који су или који би евентуално били помешани у комплот од 28. јуна и који би се налазили на територији краљевине. Што се тиче учешћа у овој истрази органа аустроугарских власти, који би били делегирани од стране Царскокраљевске владе, краљевска влада не може то усвојити, јер би то била повреда Устава и закона о криминалној процедури. Међутим у конкретним случајевима, саопштења о резултатима истраге могла би бити дана органима Аустроугарске;
  7. Краљевска влада наредила је хапшење мајора Војислава Танкосића истог вечера, кад је предата нота.
  Што се тиче Милана Цигановића, који је поданик Аустроугарске монархије и који је до 28. јуна био чиновник (као аспирант) у дирекцији железничкој, он није пронађен, али је наређена потерница за њим. Влада Царскокраљевска умољава се да у обичајеној форми стави до знања, што је брже могуће, основе сумње као и евентуалне доказе њихове кривице, који су до данас добивени истрагом у Сарајеву, ради даљег ислеђења;“
  „8. Српска ће влада појачати и проширити мере да спречи бесправну трговину оружја и експлозива преко границе. Разуме се по себи, да ће влада наредити поводом тога истрагу и строго казнити граничне чиновнике на линији Шабац-Лозница, који су пренебрегли своје дужности и пустили да пређу границу учиниоци сарајевског атентата;
  9. Краљевска влада даће драговољно објашњења о изјавама, које су њени чиновници у Србији и иностранству имали после атентата у интервјуима и који су по тврђењу Царскокраљевске владе били непријатељски према Монархији, чим Царскокраљевска влада буде означила ставове истих говора и чим буде доказала да су употребљени ставови доиста били дати од стране истих чиновника, о чему ће се краљевска влада сама потрудити да прибави доказе;
  10. Краљевска влада известиће Царскокраљевску владу о извршењу предузетих мера у претходним тачкама у толико, у колико већ није учињено овом нотом, чим свака мера буде наређена и извршена.

У случају, да Аустроугарска Царскокраљевска влада не буде задовољна овим одговором, краљевска српска влада, сматрајући да је заједнички интерес да се не убрзава решење овог питања, готова је, као и увек, да прими миран споразум, било предајући ово питање на решење интернационалном суду у Хагу, било великим силама, које су имале учешћа у елаборату декларације коју је српска влада учинила 18/31. марта 1909. године.“

,,Примивши одговор српске владе, аустроугарски посланик барон Гизл одмах је одговорио да са одговором није задовољан. Чудновато, како је он могао изјавити незадовољство на одговор српске владе, пре но што исти достави својој влади. Ово се једино може објаснити на тај начин, да је барон Гизл имао већ инструкције да изјави незадовољство на одговор српске владе, ако не садржи категоричку изјаву да се сви услови изнети у аустроугарском ултиматуму дословно примају.
Али, аустроугарски посланик барон Гизл, не само да је изјавио незадовољство на одговор српске владе, већ исте вечери напушта Београд и пресељава се у Земун, што значи да без икаквих даљих разговора прекида односе са српском владом.
Исте вечери прекинут је и дотле редован бродарски саобраћај између Београда и Земуна, а путници из Србије задржати су у Земуну под стражом.
Ноћу пак 25/26. јула, аустроугарска погранична стража изазива пушчану чарку на Дунаву и Сави, на коју са наше стране није одговарано.
''


Зар ово дефинитивно мора опет и опет?!


Владимир Красић

 1. јул 2019. година

Извор текс: https://prvisvetskirat.rs/biblioteka/veliki-rat-srbije-za-oslobodjenje-i-ujedinjenje/knjiga-prva-1914-godina/austrougarski-ultimatum-i-odgovor-sr/?script=cir

Коментари

Нема коментара. Будите Ви први који ће оставити коментар.


Ваш коментар

Пошаљи

Коментари објављени на сајту prokupljenadlanu.rs не одражавају став власника и уредништва, као ни корисника сајта. Ставови објављени у текстовима појединих аутора такође нису нужно ни ставови редакције, тако да не сносимо одговорност за штету насталу другом кориснику или трећој особи због кршења ових Услова и правила коментарисања.

Строго су забрањени: говор мржње, увреде на националној, расној или полној основи и псовке, директне претње другим корисницима, ауторима новинарског текста и/или члановима редакције, постављање садржаја и линкова порнографског, политички екстремног, увредљивог садржаја, оглашавање и постављање линкова чија сврха није давање додатаних информација везаних за текст.

Строго је забрањено и лажно представљање, тј. остављање лажних података у пољима за слање коментара. Коментари који су написани великим словима неће бити одобрени.

Редакција сајта задржава право да не одобри коментаре који не поштују горе наведене услове.

Пријавите комунални проблем
ЈКП "Hammeum" Прокупље
у служби грађана


Анкета

Да ли возите бицикл?


Контакт

+381 69 75 53 12

+381 69 33 19 311

[email protected]

Пошаљи