Влада Републике Србије успоставила је националну платформу за пријаву волонтера на адресиwww.budivolonter.gov.rs